7 vecí, ktoré vás budú pri kúpe pozemku zaujímať

15.01.2019
7 vecí, ktoré vás budú pri kúpe pozemku zaujímať
Možno práve v tejto dobe riešite otázku kúpy pozemku. Máte svoju predstavu o dome, aký si chcete pre svoju rodinu postaviť a na stavbu Vám chýba už iba pozemok

Máme pre Vás niekoľko informácií, čomu sa vyvarovať a na čo pri kúpe pozemku prihliadnuť viac.

Možno ste už počuli o tom, že nie každý pozemok je vhodný na stavbu nehnuteľnosti. A je to pravda. My sme sa stretli s ľuďmi, ktorým sa v minulosti stalo, že si kúpili pozemok pre svoj vysnívaný dom a nakoniec na ňom nemohli stavať. Častokrát sa potom cítili oklamaní. Priznali, že nemali informácie o tom, že ich pozemok bol v ochrannom pásme, alebo pod ním viedlo potrubie pre suseda. Dôvodov je viac. Čo mala väčšina prípadov spoločné bolo, že ľudia sa tieto informácie nedozvedeli automaticky od predávajúcich. 

Práve preto Vám prinášame článok, na čo si pri kúpe pozemku dať pozor a na čo zamerať.
Prístupová cesta k Vášmu domu – pred kúpou pozemku si zistite, či prístup k Vášmu domu bude viesť cez súkromnú parcelu alebo verejnú komunikáciu. V prípade, že prístup pôjde cez súkromný pozemok, zistite si, kto je vlastníkom parcely a ako je takýto prístup na pozemok právne ošetrený. To znamená, že na parcelu je zriadené právo prechodu a prejazdu. Prípadne je prístupová cesta vo vlastníctve obce či štátu.

Inžinierske siete – zistite si, kde sú inžinierske siete. Samozrejme, najlepšie pre Vás je, keď sú siete umiestnené na hranici pozemku. Voda, elektrina, plyn a kanalizácia. Najdôležitejšia je elektrická energia a voda. Kanalizáciu viete nahradiť domácou čističkou odpadových vôd. Prečo nespomíname plyn? Pretože cena za vykurovanie plynom a elektrikou je veľmi podobná. A v neposlednom rade aj plynový kotol potrebuje elektrickú energiu. Vždy sa v prípade problémov viete obrátiť na distribúciu sietí. 

Lokalita a ochranné pásma – keď si vyberáte pozemok, dbajte na lokalitu. Mohlo by sa stať, že pozemok v krásnej prírode, ktorý ste si vysnívali je v chránenej krajinnej oblasti alebo rekreačnej oblasti a možno pamiatková rezervácia. S lokalitou súvisí aj riziko záplav.

Pozor na záplavové oblasti – existujú oblasti, ktoré sú posudzované ako rizikové z pohľadu záplav. Na Slovensku sa takto vymedzené oblasti týkajú väčších tokov riek. Je pre Vás dobré si zistiť pred kúpou pozemku, či sa pozemok nenachádza v niektorej z týchto oblastí. Informácie nájdete na stránkach Ministerstva životného prostredia link: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/povodnove-mapy.html
Aký veľký dom staviate? Do akej výšky plánujete dom postaviť? Akú bude mať šírku? Pri pozemkoch sú vždy povolené len určité rozmery. Vyvarujete sa tak situácii, že Vaším želaním bude 2 podlažný dom so sedlovou strechou a na Vami vybranom pozemku sa bude dať postaviť iba bungalov s rovnou strechou. Tieto informácie nájdete v UPI (územno-plánovacia informácia), takouto informáciou by mal disponovať majiteľ pozemku.

Prečítali ste si článok a naše odporúčania a kde začať?

Pôjdeme s Vašim súhlasom na miestny stavebný úrad a vyžiadame si územno-plánovaciu informáciu. Odpoveď by sme mali dostať do 30 dní. Podľa nej sa dozvieme, či môžete stavať na pozemku, o ktorý máte záujem alebo za akých okolností a za koľko takýto pozemok predať.

Skontrolujeme, či je parcela na liste vlastníctva evidovaná ako „C“. Táto informácia je dôležitá, nakoľko na parcelách, klasifikovaných ako parcely „C“ je možné vydať stavebné povolenie. Keď na liste vlastníctva nájdeme parcely označené písmenom „E“ spozornieme a navrhneme ďalšie riešenia a postupy v rámci obchodu.
Je veľa vecí, ktoré potrebujete sledovať pri výbere pozemku pre stavbu Vášho domu. Práve preto sme tu pre Vás. Sme realitná kancelária DO DOMČEKA a radi Vám poradíme a pomôžeme Vám s kúpou alebo predajom Vášho pozemku. Zabezpečíme Vám poradenský a právny servis aj pri predaji nehnuteľností.

 Kontaktujte nás pre viac informácií