Reklamačný poriadok

S našimi službami ho ale nebudete potrebovať

REKLAMAČNÝ PORIADOK

DO DOMČEKA BB, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 773 554, DIČ: 2120781333, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK71 8330 0000 0023 0145 6123, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 34584/S

DO DOMČEKA RK, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 179 377, DIČ: 2120631953, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK38 8330 0000 0026 0132 9695, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 33028/S

DO DOMČEKA s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 714 090, DIČ: 2023741368, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK38 8330 0000 0024 0104 8266, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 22433/S

DO DOMČEKA SR, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 976 129, DIČ: 2120850776, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK03 8330 0000 0020 0151 1522, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 35237/S

DO DOMČEKA REALITY, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 067 106, DIČ: 2120881818, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK86 8330 0000 0022 0153 8869, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 35514/S

DO DOMČEKA – FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 376 691, IČ DPH: SK2120301832, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK67 8330 0000 0022 0101 7836, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 30113/S

DO DOMČEKA BÝVANIE, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 699 803, DIČ: 2121114578, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK11 8330 0000 0022 0171 3946, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 37547/S

(ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.7.2018. Osoba poverená vybavovať reklamácie: Bc. Jana Veberová, tel. kontakt: 0919 269 160, email: Vyššie uvedený reklamačný poriadok je platný a rovnaký, a to pre realitné kancelárie: DO DOMČEKA, s.r.o., DO DOMČEKA BB, s.r.o., DO DOMČEKA RK, s.r.o., DO DOMČEKA SR, s.r.o., DO DOMČEKA REALITY, s.r.o., DO DOMČEKA – FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE s.r.o. a to aj keď sa v texte reklamačného poriadku nazýva realitná kancelária/sprostredkovateľ ako "DO DOMČEKA"

Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, konateľ