Kto zneužíva KORONU, nebude mať „KORUNU“

22.04.2020
Posledné 2-3 týždne sa nesú v znamení odkladu splátok. Je zaujímavé, ako banky „navádzajú“ vlastných klientov na to, aby si odložili splácanie vlastných splátok o pár mesiacov. Dokonca niektorým klientom príde e-mail, kde klientovi posielajú aj číslo úverovej zmluvy, aby bez problémov mohol o odklad požiadať. 

A je zvláštne sledovať, ako si ľudia naozaj myslia, že za tento krok nebudú v budúcnosti niesť zodpovednosť a následky. 

Treba si uvedomiť, že banka je podnikateľský subjekt. Tento subjekt bol založený s cieľom dosahovať zisk. Je to subjekt, ktorý si sám vyberá klientov, ktorým bude, respektíve nebude poskytovať v budúcnosti úvery, a za akých podmienok. 

A áno je to tak, že banka vás nebude môcť v budúcnosti za odklad diskriminovať tým, že úver nedostanete. Ale: 

- za akých podmienok ho dostanete? (úrok) 

- pri refixácii úrokovej sadzby, bude vás chcieť konkurenčná banka, alebo zostanete v tej „vašej“ za sadzbu, ktorú si sami nevyberiete? 

- koľko percent z ceny nehnuteľnosti bude pre vás banka financovať?...atď.

 
Príklady z praxe a minulosti nám pomôžu na vysvetlenie: 
Mám klienta, ktorý kupoval dom. Má 21 rokov. Slobodný. Do úveru išiel bez spoludlžníka a ručiteľa. Čistý úverový register. Príjem zo zamestnania. Zamestnávateľ bezproblémový. Krátko zamestnaný. V čase, keď sme vybavovali úvery od 0,60 % (priemer 0,90 %), tak tento náš klient dostal sadzbu 2,60 % pri 90 %-nom financovaní. Pýtate sa prečo? Pretože je takýto klient pre banku rizikový. Je mladý. Nikdy vám to nik oficiálne nenapíše. Ale proste to z praxe viete, že to tak je. Je „diskriminovaný“? Áno. Za svoj vek a za to, že má nasporených len 10 % z kúpnej ceny. 

Druhý príklad: Klientka, 39 ročná. Financovala kúpu bytu v BB. Príjem zo zamestnania. 80 % -ná hypotéka. Čistý úverový register. Krátko zamestnaná. Sadzba 1,79 %. Nikdy nemala úvery. Ani kreditnú kartu, ani povolené prečerpanie, ani nebankovku. Proste nič. A teda prečo taká sadzba? Banka ju proste nemá otestovanú. Nevie zistiť, ako sa na finančnom trhu správa a či bude, alebo nebude splácať. 

Dá sa s týmito sadzbami niečo v budúcnosti robiť? ÁNO. Treba ale ukázať, že klienti vedia splácať. Po niekoľkých mesiacoch ich úvery refinancujeme u konkurencie, alebo požiadame banku o zníženie úroku. Kedy banka zníži úrok? Keď uvidí, ako sa klient správa na finančnom trhu. Vidí, či mu na účte ostávajú nejaké peniaze, alebo ide „do tla“ a musí vedieť, že sa jej OPLATÍ držať si v portfóliu takého klienta a následne mu sadzbu znížiť. 

To je ako paralela v živote: Ak ukážete, že ste dôveryhodná osoba (firma), tak ľudia ku vám inak pristupujú. Ale na začiatku to musíte ukázať. 


Dôležité je, že: 
banka musí mať zabezpečenú návratnosť požičaných peňazí. A vždy vychádza z rizikovosti klientov.... Keď banka vidí „DOBRÉ SPRÁVANIE“ klienta, tak upravuje sadzbu smerom dole.

Akú rizikovosť budú mať ale klienti, ak po prvom mesiaci od vyhlásenia krízového stavu, nemajú ani na to, aby si zaplatili jednu splátku? Kde sú rezervy na nepredvídané udalosti?

Ak porozmýšľate nielen nad výhodami, tak odklad splátok vám zrazu nebude pripadať taký príťažlivý. (A to je znova plán B, C, D o ktorom som písala v predchádzajúcom článku)

Ak máte stále príjem na splácanie, tak nič neodkladajte. Ak špekulujete, že by to bolo fajn si dať také „prázdniny“, tak si dobre zvážte, či potom vás to niekde v budúcnosti nedobehne. A ak naozaj ste v situácii, kedy už idete „z posledného“, tak potom áno – využite túto možnosť a budeme s vami následne HĽADAŤ RIEŠENIA
Nič, čo vám niekto dá zadarmo, tak úplne zadarmo nie je...

Výzva pre vás:
Každý sa niekedy môže dostať do problémov. Najčastejšie problémy vznikajú v slabej finančnej stratégii a nesprávnom rozložení portfólia krátkych, stredných a dlhých peňazí. Dôležité je problémom predchádzať, a teda sa poradiť s odborníkom na financie. A nebojte sa vášho finančného sprostredkovateľa spýtať, ako má rozložené portfólio, kde a koľko investuje, ako je poistený, ako vyzerá jeho hypotéka, a kde má odložené rezervy, a prečo práve toľko.... Profesionál vám to nikdy nemá problém ukázať na jeho príklade... 


 
Sme tu pre vás. Môžete volať. My pracujeme...:) 

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií