Chcete zateplovať? Ostáva vám už len jeden mesiac na podanie žiadosti na príspevok

31.07.2019
Ak máte jednopodlažný rodinný dom s maximálnou celkovou podlahovou plochou do 150 m² alebo dvoj a viacpodlažný rodinný dom s maximálnou celkovou podlahovou plochou do 300 m², ktorý je starší ako 10 rokov a využívate ho výlučne na bývanie, zbystrite svoju pozornosť.

Máte možnosť získať štátny príspevok na zateplenie.

Základným cieľom poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu je zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu. Príspevok je určený na zateplenie obvodových múrov, strechy, vnútorných stien a podláh medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Patrí sem aj výmena starých okien a dverí za nové, výmena zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo) a vyregulovanie vykurovacieho systému po zateplení. Na získanie príspevku však nie je potrebné rekonštruovať všetky uvedené časti domu.

Žiadateľom o príspevok na zateplenie rodinného domu môže byť občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie s trvalým pobytom na území SR a je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu.

Maximálna výška príspevku sa môže vyšplhať na 8000 €, no táto suma nesmie presiahnuť 40 % oprávnených nákladov na zateplenie stavby. Pri vyčíslení výšky príspevku sa berie ohľad aj na to, či stavba po zateplení dosiahne hodnoty nutné pre nízkoenergetickú, resp. ultranízkoenergetickú budovu. Bez nich sa maximálna výška príspevku zníži o 500 €, resp. až o 1000 €. V prípade, že predložíte projektovú dokumentáciu, k dotácii do 8000 € máte nárok na ďalších 800 €. Celkovo teda môžete získať až 8 800 €. Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní a úhrade vykonaných prác.

Žiadosti o schválenie príspevku na zateplenie rodinného domu sa budú prijímať až do 30. septembra 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby SR však upozorňuje na limit 500 vyplnených žiadostí, ktorý môže byť dosiahnutý oveľa skôr.

Žiadosť sa podáva na základe výzvy elektronicky prostredníctvom formulára na internetovej stránke www.zatepluj.sk. Po zaregistrovaní je potrebné žiadosť spolu s dokladmi zaslať v listinnej podobe do 10tich pracovných dní na adresu ministerstva. Žiadosť je možné poslať pred alebo po realizácii zatepľovacích prác.

Viac informácií v kancelárii DO DOMČEKA

 

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií