Viete koľko času vám zaberie každá odpoveď NIE?

11.09.2019
Koľkokrát si musí klient odpovedať nie, aby si uvedomil, že obchod zrealizuje s realitným maklérom, ktorý vie o čom hovorí, alebo o čom píše? Odpoveď je individuálna podľa toho, kedy klient zistí, že prevod vlastníctva nehnuteľnosti, nie je iba o zverejnení fotiek urobených mobilným telefónom a o stiahnutí si vzoru kúpnej zmluvy dostupnej na internete. 

Každé stretnutie s klientom je jedinečné a realitný maklér by mal pri stretnutí cítiť a vedieť, ako rozhovor správne viesť, aby bol prínosom pre obe strany. Zároveň každý rozhovor môže posunúť realitného makléra k tomu, aby bol úspešným, aj keď sa klient nestane práve jeho klientom a môžu si zachovať dobrý vzťah. 

Cieľom je, aby si klient uvedomil vážnosti realitného obchodu a zároveň je to priestor pre realitného makléra, získať si dôveru a pomôcť klientovi zbaviť sa predsudkov, ku ktorým zväčša klient inklinuje. V osobnom rozhovore sa realitný maklér môže zväčša pýtať. Nejde však o bezplatné poradenstvo, či „vyzvedanie vo svoj prospech“, ale profesionálny realitný maklér sa snaží pochopiť klienta, jeho záujem a situáciu. Zároveň je jeho profesijnou povinnosťou viesť rozhovor tak, aby upriamil pozornosť klienta na všetky dôležité aspekty, ktoré môžu nastať v priebehu obchodu. 

V praxi sa stretávam často s veľmi nízkou odbornou úrovňou samotných realitných maklérov, a preto si myslím, že takouto formou prezentovania, sa vie realitný maklér odlíšiť od svojich „kolegov“, a to prostredníctvom poukázania na časti obchodu, kde je potrebné byť dostatočne znalý, aby mohlo prejsť všetko hladko, a keď aj nastanú komplikácie vedel, ako má správne na situáciu reagovať. 

 

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií